ยาหอมเนาวโกฐ 30 กรัม

฿60.00

Ya-Hom-Now-Wa-Goth

เป็นตำรับยาในคัมภีร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ มีสรรพคุณแก้ลมวิงเวียน แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน แก้ลมปลายไข้ ซึ่งประกอบไปด้วยพิกัดยาเนาวโกฐ ได้แก่ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาล้มพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี และตัวยาอื่นๆ อีกมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งมีสรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน

 

HOW TO USE

ใช้อมครั้งละ 1-2 เม็ด หรือเมื่อมีอาการ

INGREDIENTS

โกฐสอ โกฐเขมา โกฐบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพาและตัวยาอื่น ๆ

 

สอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่