ข่าวสาร

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติจากการผลงานวิจัย ภายในงาน SIIF 2017 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาชน( สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลงานวิจัยไปประกวดและจัดแสดงในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 ...