อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติจากการผลงานวิจัย ภายในงาน SIIF 2017 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาชน( สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลงานวิจัยไปประกวดและจัดแสดงในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมนักวิจัยได้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยม คว้ารางวัลทั้ง 2 ผลงาน ได้แก่

1.  ผลงานชื่อ “ผลิตภัณฑ์ชะลอความชราจากสกัดสเต็มเซลล์ข้าว (Anti-aging product containing rice stem cell extract)” โดย อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พร้อมด้วย นางสาววรรณิศา วิชิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก นายธนนท์ ปริญญารักษ์ และ นางสาวจิตราภรณ์ เผือกนาง นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล ดังนี้
1.1   Gold Prize จาก Seoul International Fair 2017

1.2   Special Award (Certificate of achievement presented in recognition of a creative invention, which shows notable potential to improve the quality of family life) จาก President Taiwan Invention Assocition

2.  ผลงานชื่อ “ลานาดีนครีมลดริ้วรอยจากสารสกัดรวงข้าวหอมมะลิ (Lanadene Jasmine Rice Age Defying Facial Cream)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. ได้รับรางวัลดังนี้
2.1   Gold Prize จาก Seoul International Fair 2017
2.2   Diploma Award สำหรับนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก The Ministry of Education and Science of Russian Federation จาก The Russian Federation

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ Lanadene Jasmine Rice Age Defying Facial Cream เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาชน( สกว.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย และจัดจำหน่ายโดย M-Store (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-7020 – 4

หมายเหตุ: “ผลิตภัณฑ์ชะลอความชราจากสกัดสเต็มเซลล์ข้าว (Anti-aging product containing rice stem cell extract)” อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่าย