อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติจากการผลงานวิจัย ภายในงาน SIIF 2017 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาชน( สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลงานวิจัยไปประกวดและจัดแสดงในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมนักวิจัยได้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยม คว้ารางวัลทั้ง 2 ผลงาน ได้แก่ 1.  ผลงานชื่อ “ผลิตภัณฑ์ชะลอความชราจากสกัดสเต็มเซลล์ข้าว (Anti-aging product containing rice stem cell extract)” โดย อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พร้อมด้วย นางสาววรรณิศา วิชิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก นายธนนท์ ปริญญารักษ์ และ นางสาวจิตราภรณ์ เผือกนาง นักศึกษาระดับปริญญาโท […]

mstore2020

26/08/2020