เจลหญ้าเอ็นยืด 25 ml.

฿150.00

เป็นผลงานจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลิตจาก หญ้าเอ็นยืดซึ่งเป็นพืชล้มลุก มีลำต้นอยู่ใต้ดิน หมอพื้นบ้านในแถบภาคเหนือใช้เผาไฟหรือคั้นน้ำทาหรือพอก บริเวรที่มีอาการปวด เช่น หลัง เอว ขา และเข่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้คิดค้นนวัตกรรมโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และนำมาทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครที่มีอาการปวดเข่าพบว่าอาสาสมัครที่ได้ใช้เจลหญ้าเอ็นยืดร่วมกับการยวดไทย มีอาการปวดเข่าลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

 

HOW TO USE

ทาบริเวณที่มีอาการปวด

หญ้าเอ็นยืด

 

สอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่