ติดต่อเรา

M Store มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชั้น 2 อาคาร E-park กลุ่มอาคาร M Square
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-917-020